Xestia ashworthii Blågrått jordfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Askgrå framvingar med varierande mängd brunt i bakre delen av mellanfältet. Två vågiga svarta tvärlinjer som startar med svart fläck vid framkanten. Den inre med rakt förlopp, den yttre som ett ?. Finns mörk form på Öland och Gotland.
©
♀+♂
Vingbredd: 35-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Plantago, Rubus, Rumex, Senecio, Taraxacum

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Agrotis cinerea
Brunhalsat jordfly
Protolampra sobrina
Rödhuvat skogsfly