Xanthorhoe montanata Backfältmätare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Vita vingar med orgelbundet och varierande brunt tvärband som kan vara delat. Mittfältet vidgas oftast kraftigt inåt vid framkanten och har ofta vitt fält i mitten där med stor och tydlig diskpunkt. Mycket karakteristisk trots variationen.
©
♀+♂
Vingbredd: 24-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galium, Geum, Primula, Rumex, Stachys, Stellaria

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Xanthorhoe fluctuata
Svartfläcksfältmätare
Epirrhoe alternata
Grå mårfältmätare
Epirrhoe rivata
Jämnbandad fältmätare