Vitula serratilineella Humlebomott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ljusgrå framvingar med blå ton och ofta rödbruna fjäll i bakre halvan. Taggiga svarta linjer halvvägs ut respektive 4/5 ut, den yttre med vit yttre kant. Nordamerikansk art som påträffats sällsynt. Tidigare trodde man det var V. edmandsii.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Vitula biviella
Tallhängemott