Udea nebulalis Dimmigt ängsmott

Alla foton
Kännetecken: Ljust gulbruna framvingar med mörkare framkant och diffust mörkt tvärband i ytterfältet utanför svag vågig mörk tvärlinje. Oval och njurfläck markerade med mörk kant och det inre aningen mörkare än grundfärgen.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Campanula

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Udea decrepitalis
Bräkenängsmott
Udea lutealis
Blekgult ängsmott
Udea olivalis
Kvadratmott