Thisanotia chrysonuchella Bågbandsgräsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Smutsvita framvingar med bruna stråk och översållade med svarta prickar. Vinklad brunt tvärband 2/3 ut och utanför detta ett skarpare böjd brunt tvärband med vit kant. Brunorange hjässa.
©
♀+♂
Vingbredd: 21-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Festuca ovina, Poa

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Chrysoteuchia culmella
Trädgårdsgräsmott