Kännetecken: Varibel i färgen. Tvärbandet är brett med skarp projektion utåt i främre halvan och i bakre är det ofta avsnört och består av ovaler. Vit våglinje i ytterfältet som ofta är diffus. Otydligt svart streck från framhörnet.

Thera
variata

Barrfältmätare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 23-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Juniperus communis, Picea abies, Pinus sylvestris

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Thera britannica
Ädelgransfältmätare
Thera obeliscata
Violettgrå fältmätare
Thera juniperata
Enfältmätare
Thera cognata
Gråbrun fältmätare