Kännetecken: Grå vingar med brungrått tvärband. Inre begränsningen av tvärbandet skjuter in skarpt nära mitten. Långt svart streck (en till tre delar) ifrån framvingespetsen skiljer den ifrån övriga Thera.

Thera
juniperata

Enfältmätare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 23-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juniperus communis

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Thera variata
Barrfältmätare
Thera britannica
Ädelgransfältmätare
Thera obeliscata
Violettgrå fältmätare
Thera cognata
Gråbrun fältmätare