Tethea ocularis Rödaktig blekmaskspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Bruna framvingar som ofta har purpurton. Vit oval och njurfläck med svart kärna bildar talet 80. Två svarta tvärlinjer avgränsar ganska smalt mellanfält. Linjerna löper parallellt ut mot framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Tethea or
Poppelblekmaskspinnare