Syngrapha interrogationis Frågeteckensmetallfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråsvarta framvingar med varierande mängd silverpudring. Metallmärket silvrigt, tydligt och varierat och påminner ofta om frågetecken. Tydlig taggig svart tvärlinje i ytterfältet och vingen i regel ljusare utanför tvärlinjen.
©
♀+♂
Vingbredd: 31-41 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Autographa buraetica
Brungrått metallfly
Syngrapha diasema
Lapskt metallfly
Autographa mandarina
Silverlinjerat metallfly