Syngrapha diasema Lapskt metallfly

Alla foton
Kännetecken: Grå framvingar med tunt metallmärke som frågetecken. Område bakom märket har mjukt svängd yttre begränsning och inre begränsning med båge följt av rak linje ut mot bakkanten. Grågula bakvingar med svart kant.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Syngrapha interrogationis
Frågeteckensmetallfly
Syngrapha hochenwarthi
Fjällmetallfly
Syngrapha microgamma
Torvmossemetallfly
Syngrapha parilis
Högnordiskt metallfly