Syncopacma taeniolella Bandpalpmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråsvarta framvingar. Gulvitt ofta inåtböjt tvärband 2/3 ut som finns också på undersidan. Antennerna ringade i inre delen. Palperna ljusa med längsgående mörkt streck på tredje segmentet.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lotus corniculatus, Medicago, Trifolium

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Syncopacma cinctella
Vitfläckspalpmal
Syncopacma wormiella
Mindre käringtandspalpmal
Syncopacma sangiella
Motfläckspalpmal