Kännetecken: Mörkgrå framvingar med purpurton. Vitgul fläck vid bakhörnet och mitt emot vid framkanten. Svarta fläckar 2/5, 2/3 och 1/3 ut med vitgula fjäll i ytterkanten. Den inre längre bak. Ljus linje ovanför ögat. Antennerna ringade.

Syncopacma
sangiella

Motfläckspalpmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lotus corniculatus

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Syncopacma cinctella
Vitfläckspalpmal
Syncopacma wormiella
Mindre käringtandspalpmal
Syncopacma karvoneni
Vickerpalpmal