Synanthedon spheciformis Rovstekelsglasvinge

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Genomskinlig framvinge med liten svart fläck mitt på. Ett gult tvärband på bakkroppen. Två gula streck längs sidorna av mellankroppen. Vitt band långt ut på antennerna.
©
♀+♂
Vingbredd: 26-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula, Salix

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Synanthedon scoliaeformis
Dolkstekelsglasvinge
Synanthedon tipuliformis
Vinbärsglasvinge