Sympistis funebris Svartbandat hedfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Liten och satt med grå framvingar med mörkare mellanfält med S-formade begränsningar och med diffusa ljusare njurfläck och oval. Diffust mörkt tvärband i ytterfältet. Mörka bakvingar med ljusa fransar.
©
♀+♂
Vingbredd: 25-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana, Vaccinium uliginosum