Kännetecken: Gråspräckliga framvingar med ett par hackiga svarta tvärlinjer. Njurfläck med vit kant och oval diffust vit. Bakvingar mörka med diffus ljus tvärlinje. Dagaktiv.

Sympistis
lapponica

Lapskt hedfly

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 23-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana, Vaccinium myrtillus

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Sympistis nigrita
Svart hedfly
Lasionycta dovrensis
Gråsvart fjällfly
Sympistis heliophila
Vitvingat hedfly
Anarta melanopa
Svartfläckat hedfly
Polia richardsoni
Större hedfly
Lasionycta staudingeri
Högnordiskt hedfly