Stigmella benanderella Krypvidedvärgmal

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Variabel. Framvingen är gråbrun eller gulbrun i inre delen och mörkare brun i yttre och i regel finns det ett diffust ljust tvärband i gränsen. Vissa enfärgade. Huvudet gråbrunt hos hanen, gulorange hos honan. Kragen gulvit.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix repens

Liknande (22 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella oxyacanthella
Skimmerdvärgmal
Stigmella pyri
Större pärondvärgmal
Stigmella floslactella
Hasseldvärgmal
Stigmella salicis
Sälgdvärgmal
Stigmella myrtillella
Blåbärsdvärgmal
Stigmella basiguttella
Rotfläcksdvärgmal
Stigmella tiliae
Linddvärgmal
Stigmella anomalella
Nypondvärgmal