Stigmella tityrella Mörk bokdvärgmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingen är brun eller olivgrå i inre delen med ett vitt tvärband 3/5 ut med konkav ytterkant. Mörkare och med purpurton utanför och längs innerkanten av tvärbandet. Huvud ljusgult eller ockragult, kragen gulvit och ögonlocken vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 5-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fagus sylvatica

Liknande (22 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella microtheriella
Jungfrudvärgmal
Stigmella continuella
Kärrdvärgmal
Stigmella hemargyrella
Brun bokdvärgmal
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella luteella
Gulbrun björkdvärgmal
Stigmella glutinosae
Vitkragad aldvärgmal
Stigmella alnetella
Svartkragad aldvärgmal
Stigmella malella
Bandad apeldvärgmal