Stigmella ruficapitella Korttofsdvärgmal

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Framvingen saknar teckning och är svagt glänsande bronsbrun, mörkare i ytterdelen. Hanen har karakteristiska doftfjäll på bakvingarna längs fram- och bakkant, högst 1/3 av fransarna långa. Huvudet svart eller orange. Kragen gulvit.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus petraea, Quercus robur

Liknande (19 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella nylandriella
Mörk rönndvärgmal
Stigmella oxyacanthella
Skimmerdvärgmal
Stigmella pyri
Större pärondvärgmal
Stigmella benanderella
Krypvidedvärgmal
Stigmella incognitella
Brun apeldvärgmal
Stigmella svenssoni
Större ekdvärgmal
Stigmella atricapitella
Långtofsdvärgmal