Stigmella pyri Större pärondvärgmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Framvingen saknar teckning och är glänsande mörkt guldbrun med purpurskimmer och ofta ger reflektioner ett intryck av ljust vinklat tvärband på vingens mitt. Huvudet rostgult eller rostorange. Kragen grå. Idag bara känd från 1 lokal.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pyrus communis

Liknande (19 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella nylandriella
Mörk rönndvärgmal
Stigmella oxyacanthella
Skimmerdvärgmal
Stigmella incognitella
Brun apeldvärgmal
Stigmella svenssoni
Större ekdvärgmal
Stigmella ruficapitella
Korttofsdvärgmal
Stigmella atricapitella
Långtofsdvärgmal
Stigmella samiatella
Brunhövdad ekdvärgmal
Stigmella roborella
Rosthövdad ekdvärgmal