Stigmella microtheriella Jungfrudvärgmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingen är brun med purpurglans med ett silvrigt tvärband 3/5 ut som ibland är lite insnört på mitten. Mörkare utanför jämfört med innanför tvärbandet. Huvud ockragult, kragen och ögonlocken vita eller gulvita.
©
♀+♂
Vingbredd: 3-4 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carpinus betulus, Corylus avellana

Liknande (21 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella luteella
Gulbrun björkdvärgmal
Stigmella glutinosae
Vitkragad aldvärgmal
Stigmella malella
Bandad apeldvärgmal
Stigmella centifoliella
Bandad rosendvärgmal
Stigmella tityrella
Mörk bokdvärgmal
Stigmella continuella
Kärrdvärgmal
Stigmella freyella
Åkervindedvärgmal