Stigmella malella Bandad apeldvärgmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingen är mörkbrun med svag glans, grova fjäll i yttre delen och med ett smalt silvrigt tvärband 3/5 ut som ofta är smalare på mitten. Huvud gult eller orange, krage och ögonlock vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Malus sylvestris, Prunus

Liknande (22 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella glutinosae
Vitkragad aldvärgmal
Stigmella centifoliella
Bandad rosendvärgmal
Stigmella freyella
Åkervindedvärgmal
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella luteella
Gulbrun björkdvärgmal
Stigmella microtheriella
Jungfrudvärgmal
Stigmella plagicolella
Slåndvärgmal
Stigmella alnetella
Svartkragad aldvärgmal