Stigmella hybnerella Opaldvärgmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Framvingen är brun med grön glans i inre delen och mörkare med purpurglans i yttre delen utanför ett silvrigt tvärband 3/5 ut. Huvud svart (ibland orange hos honan), kragen svart eller gråbrun och ögonlocken vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Amelanchier, Cotoneaster, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna

Liknande (19 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella aceris
Skogslönnsdvärgmal
Stigmella crataegella
Pärldvärgmal
Stigmella lemniscella
Lundalmsdvärgmal
Stigmella prunetorum
Spiraldvärgmal
Stigmella ulmivora
Skogsalmsdvärgmal
Stigmella speciosa
Prydlig lönndvärgmal
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella luteella
Gulbrun björkdvärgmal