Stigmella glutinosae Vitkragad aldvärgmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingen är mörkt bronsbrun med purpurglans med ett smalt vitt tvärband 3/5 ut. Huvud ockragult, kragen och ögonlocken vita eller gulvita.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Alnus incana

Liknande (21 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella malella
Bandad apeldvärgmal
Stigmella centifoliella
Bandad rosendvärgmal
Stigmella freyella
Åkervindedvärgmal
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella luteella
Gulbrun björkdvärgmal
Stigmella microtheriella
Jungfrudvärgmal
Stigmella alnetella
Svartkragad aldvärgmal
Stigmella regiella
Kungsdvärgmal