Stigmella continuella Kärrdvärgmal

Alla foton
Kännetecken: Framvingen är bronsglänsande i inre delen, mörkare utanför och längs innerkanten av det silvriga tvärbandet drygt halvvägs ut. Huvud gulorange, krage blekgul och ögonlocken gulvita.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula pendula, Betula pubescens

Liknande (20 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella alnetella
Svartkragad aldvärgmal
Stigmella microtheriella
Jungfrudvärgmal
Stigmella tityrella
Mörk bokdvärgmal
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella luteella
Gulbrun björkdvärgmal
Stigmella glutinosae
Vitkragad aldvärgmal
Stigmella malella
Bandad apeldvärgmal
Stigmella centifoliella
Bandad rosendvärgmal