Stigmella centifoliella Bandad rosendvärgmal

Alla foton
Kännetecken: Framvingen är mörkbrun med svag glans med ett silvrigt tvärband 3/5 ut. Huvud gult eller orange, krage och ögonlock gulvita.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rosa

Liknande (21 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella luteella
Gulbrun björkdvärgmal
Stigmella glutinosae
Vitkragad aldvärgmal
Stigmella malella
Bandad apeldvärgmal
Stigmella freyella
Åkervindedvärgmal
Stigmella microtheriella
Jungfrudvärgmal
Stigmella filipendulae
Brudbrödsdvärgmal
Stigmella alnetella
Svartkragad aldvärgmal