Stigmella catharticella Vägtornsdvärgmal

Alla foton
Kännetecken: Framvingen är matt med grova mörkt gråbruna fjäll och med en vit fläck vid bakhörnet. Vingfransarna har mörk delningslinje och är silvergrå i yttre delen. Huvud ockragult till rostbrunt, krage och ögonlock gulvita.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rhamnus cathartica

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Trifurcula cryptella
Alvardvärgmal
Ectoedemia septembrella
Johannesörtsdvärgmal
Ectoedemia intimella
Signaldvärgmal
Ectoedemia atrifrontella
Vitryggsdvärgmal
Ectoedemia longicaudella
Svartryggsdvärgmal