Stigmella carpinella Avenboksdvärgmal

Alla foton
Kännetecken: Framvingen är brun med ett gulvitt tvärband 3/5 ut. Mörkare med purpurglans utanför tvärbandet. Fransarna till stora delar vita. Huvud ockragult, kragen gulvit och ögonlocken vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 5-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carpinus betulus

Liknande (8 st)

Detaljer, alla
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella luteella
Gulbrun björkdvärgmal
Stigmella salicis
Sälgdvärgmal
Stigmella myrtillella
Blåbärsdvärgmal
Stigmella obliquella
Pildvärgmal
Stigmella floslactella
Hasseldvärgmal
Stigmella tityrella
Mörk bokdvärgmal