Stigmella betulicola Småbjörksdvärgmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Framvingen är brun med purpurglans med ett silvrigt tvärband 3/5 ut. Mörkare utanför jämfört med innanför tvärbandet. Huvud gult, kragen grågul och hanen har grå kant på gulaktiga ögonlock.
©
♀+♂
Vingbredd: 3-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula pendula, Betula pubescens

Liknande (26 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella luteella
Gulbrun björkdvärgmal
Stigmella centifoliella
Bandad rosendvärgmal
Stigmella glutinosae
Vitkragad aldvärgmal
Stigmella microtheriella
Jungfrudvärgmal
Stigmella malella
Bandad apeldvärgmal
Stigmella carpinella
Avenboksdvärgmal
Stigmella filipendulae
Brudbrödsdvärgmal
Stigmella freyella
Åkervindedvärgmal