Stigmella alnetella Svartkragad aldvärgmal

Alla foton
Kännetecken: Framvingen är bronsbrun med ett silvrigt tvärband 3/5 ut. Mörkare utanför jämfört med innanför tvärbandet. Huvud orangegult, kragen mörkt gråbrun (nästan svart) och grå kant på vita eller gulvita ögonlock.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa

Liknande (22 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella regiella
Kungsdvärgmal
Stigmella plagicolella
Slåndvärgmal
Stigmella lemniscella
Lundalmsdvärgmal
Stigmella continuella
Kärrdvärgmal
Stigmella poterii
Fingerörtsdvärgmal
Stigmella filipendulae
Brudbrödsdvärgmal
Stigmella speciosa
Prydlig lönndvärgmal
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal