Kännetecken: Gråbruna framvingar, kluvna till 2/3 och med längsgående rader av vita fläckar. Mörk fläck vid inskärningens bas. Bakvingar brungrå. Grå fransar på främre fliken och minst två mörka fläckar. Vit sadel och vita ben. Tillfällig.

Stenoptilia
zophodactyla

Arunfjädermott

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Centaurium erythraea, Gentiana, Gentianella

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Stenoptilia pneumonanthes
Klockgentianafjädermott
Stenoptil. bipunctidactyla
Ängsväddsfjädermott
Stenoptilia pelidnodactyla
Mandelblommefjädermott
Stenoptilia pterodactyla
Teveronikefjädermott
Stenoptilia veronicae
Strandveronikefjädermott
Stenoptilia islandica
Tuvbräckefjädermott