Standfussiana lucernea Skiffergrått jordfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna till mörkgrå murriga framvingar. Oftast tydlig mörk inre och yttre tvärlinje med ljus kant. Diffus smal njurfläck och diffust mörkt tvärband i mellanfältet. Bakvingarna mörka med ljusa fransar.
©
♀+♂
Vingbredd: 36-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arenaria, Campanula, Cerastium, Primula, Saxifraga, Stellaria

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Rhyacia simulans
Gulgrått jordfly
Spaelotis ravida
Större åsjordfly
Spaelotis suecica
Mindre åsjordfly