Kännetecken: Breda gulbruna framvingar med lite utdragen spets. Vågiga mörkbruna tvärlinjer och diffust mörkt tvärband från 1/3 ut på framkanten mot mitten av bakkanten. Mörk fläck utanför vid framkanten. Långa palper. Vita vingfransar.

Sparganothis
rubicundana

Myrlångpalpvecklare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 17-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium myrtillus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Sparganothis praecana
Fjällångpalpvecklare