Spargania luctuata Mjölkefältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkt brunsvarta vingar med distinkt brett vitt tvärband med antydan till delningslinje i mitten. Fläckiga vingfransar.
©
♀+♂
Vingbredd: 23-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Epilobium angustifolium, Epilobium hirsutum, Epilobium montanum

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Euphyia biangulata
Tvåspetsad fältmätare
Euphyia unangulata
Vinklad fältmätare