Spaelotis ravida Större åsjordfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar med mer eller mindre tydligt rödaktigt stråk längs framkanten. Oftast svart streck från vingbasen i bakre halvan. Ofta svart område innanför oval och mellan oval och njurfläck.
©
♀+♂
Vingbredd: 42-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Cirsium, Rumex

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Spaelotis suecica
Mindre åsjordfly
Standfussiana lucernea
Skiffergrått jordfly
Rhyacia simulans
Gulgrått jordfly
Eugraphe sigma
Rödkantat jordfly