Sophronia humerella Bågstreckad näbbmal

Alla foton
Kännetecken: Bruna framvingar med grå stråk. Vit utsvängd strimma längs inre 3/5 av framkanten. Vinklat vitt brutet tvärband långt ut. 2 vita framkantsfläckar utanför. Palperna har yvig tofs på segment 2 och segment 3 är smalt och bakåtriktat.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea, Antennaria dioica, Artemisia campestris, Helichrysum arenarium, Thymus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Sophronia sicariella
Sikelstreckad näbbmal
Sophronia semicostella
Rakstreckad näbbmal
Sophronia chilonella
Dubbelstreckad näbbmal