Simyra albovenosa Lansettvinge

Alla foton
Kännetecken: Normalt beige med ett mörkt streck från vingbasen mot bakhörnet och ett från mitt på vingen mot ytterkanten. Vissa exemplar brungrå med vita ribbor. Svarta prickar längs ytterkanten. Vita bakvingar.
©
♀+♂
Vingbredd: 28-41 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Cladium mariscus, Glyceria, Lysimachia, Phragmites australis, Polygonum, Rumex hydrolapathum, Salix

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Mythimna pudorina
Rödgrått gräsfly
Mythimna pallens
Halmgult gräsfly
Mythimna impura
Brungult gräsfly
Mythimna straminea
Gråhalsat gräsfly