Sideridis reticulata Vitribbat lundfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörka gråbruna framvingar med ljusa vingribbor och två dubbla ljusa tvärlinjer samt en ljus tvärlinje nära ytterkanten. Oval och njurfläck tydligt markerade med ljus kant.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Caryophyllaceae, Dianthus, Polygonum aviculare, Saponaria officinalis, Silene

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Tholera decimalis
Vitribbat fältfly
Naenia typica
Gråribbat kvällsfly
Spodoptera littoralis
Mindre bomullsfly
Pachetra sagittigera
Kamsprötat lundfly