Selidosema brunnearia Hedmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Grå eller brunaktiga vingar med lite varierande teckning. Ytterfältet mörkare. Två eller tre diffusa mörka tvärlinjer som ofta är markerat svarta vid framkanten. Svart diskpunkt i centrala tvärlinjen. Dagaktiv.
©
♀+♂
Vingbredd: 25-43 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Cytisus, Erica, Genista, Lotus corniculatus, Ononis, Rumex, Trifolium, Vicia

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Isturgia arenacearia
Sandängsmätare