Scythris productella Havstrandsfältmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Enfärgade mörkbruna framvingar med bronston. Sista segmentet på bakkroppen svartbrunt och de två innanför ljusare gulgrå. Genitalieundersökning nödvändig för säker identifiering.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hippophaë, Origanum vulgare

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Scythris fuscoaenea
Solvändefältmal
Scythris picaepennis
Ögonbrynsfältmal
Scythris disparella
Svart ängsfältmal
Scythris laminella
Gråfibblefältmal
Scythris siccella
Sandfältmal
Scythris fuscopterella
Nordlig fältmal