Scythris picaepennis Ögonbrynsfältmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkbruna framvingar med ljusare fjäll i yttre delen. Hanen har karakteristiskt tredelad analtofs där delen i mitten är rest. Genitalieundersökning för helt säker bestämning.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Helianthemum nummularium, Lotus corniculatus, Plantago, Succisa pratensis, Thymus

Liknande (9 st)

Detaljer, alla
Scythris disparella
Svart ängsfältmal
Scythris laminella
Gråfibblefältmal
Scythris siccella
Sandfältmal
Scythris productella
Havstrandsfältmal
Scythris fuscoaenea
Solvändefältmal
Scythris empetrella
Kråkrisfältmal
Monochroa tenebrella
Vitsprötad dystermal
Eulamprotes unicolorella
Enfärgad dystermal