Scythris inspersella Svart mjölkefältmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svarta framvingar med viss glans och med ett stort antal spridda vita fjäll.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Epilobium angustifolium

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Scythris fuscopterella
Nordlig fältmal
Scythris crypta
Ginstfältmal
Scythris noricella
Grå mjölkefältmal
Coleophora glitzella
Blek lingonsäckmal