Scythris disparella Svart ängsfältmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Hela fjärilen mörkbrun. Purpurglans ut mot spetsen. Kan inte bestämmas säkert på utseende.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Scythris fuscoaenea
Solvändefältmal
Scythris picaepennis
Ögonbrynsfältmal
Scythris laminella
Gråfibblefältmal
Scythris productella
Havstrandsfältmal
Scythris siccella
Sandfältmal
Scythris fuscopterella
Nordlig fältmal