Kännetecken: Svarta eller svartbruna framvingar med oftast ett antal vita fjäll. Långa svarta palper med gråvit inre del.

Scythris
crypta

Ginstfältmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Genista

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Scythris inspersella
Svart mjölkefältmal