Scrobipalpula psilella Ljuskantad småstävmal

Alla foton
Kännetecken: Främre halvan av framvingen gråvit, bakre mörkt brungrå och halvorna delade av mörkt centralt stråk. Varierande antal brunorange streck, speciellt i främre delen. Svarta fläckar centralt och längs ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Erigeron acer

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Scrobipalpa nitentella
Saltmållesmåstävmal
Scrobipalpula diffluella
Binkesmåstävmal
Scrobipalpula tussilaginis
Hästhovssmåstävmal