Scrobipalpa stangei Sältingssmåstävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brunsvarta framvingar som kan vara ljusare längs bakkanten. Ofta diffusa längsgående orange streck och svarta ribbor. Långt svart streck ut mot spetsen. Mellankroppen har brunt centrum och sidorna som framvingarna.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Triglochin maritimum, Triglochin palustre

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Scrobipalpa artemisiella
Ljusryggad småstävmal
Scrobipalpa samadensis
Gulkämpesmåstävmal
Scrobipalpa murinella
Kattfotssmåstävmal