Scrobipalpa salicorniae Glasörtssmåstävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingarna har mörkbruna och svarta fjäll med vit bas och framträdande längsgående orangebruna stråk. Centrala svarta fläckar 2/5 och 3/5 ut och en vid framkanten 1/5 ut. Mycket svart längs ytterkanten. Ljusgrått huvud.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salicornia europaea, Suaeda maritima

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Gnorimoschema herbichi
Grå småstävmal
Scrobipalpa samadensis
Gulkämpesmåstävmal