Scrobipalpa pauperella Kärrtistelssmåstävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Framvingarna mörkt grå med orangebruna längsgående stråk som ibland dominerar. Svarta fläckar med orangebrun kant 1/3 och 2/3 ut, men saknas ofta. Bruna palper med ljusa fläckar eller ljusa palper.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cirsium palustre

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Scrobipalpa acuminatella
Tistelsmåstävmal
Scrobipalpa proclivella
Malörtssmåstävmal
Scrobipalpa clintoni
Kustsmåstävmal
Scrobipalpa atriplicella
Svart småstävmal