Scrobipalpa clintoni Kustsmåstävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Rödbruna framvingar med svarta stråk längs ribborna. Otydliga svarta prickar 1/3 och 2/5 ut. Svarta fläckar längs ytterkanten. Palperna ljusa med mörka fjäll.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rumex crispus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Scrobipalpa acuminatella
Tistelsmåstävmal
Scrobipalpa proclivella
Malörtssmåstävmal
Scrobipalpa pauperella
Kärrtistelssmåstävmal
Scrobipalpa atriplicella
Svart småstävmal