Scrobipalpa acuminatella Tistelsmåstävmal

Alla foton
Kännetecken: Mycket variabel. Framvingarna varierar från ljust gulbruna till mörkt grå och från nästan enfärgade till melerade. Ofta ljusbruna längsgående stråk. Svarta fläckar 1/3 och 2/3 ut, men saknas ofta. Bruna palper med ljusa fläckar.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Carduus, Carlina vulgaris, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Tussilago farfara

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Scrobipalpa proclivella
Malörtssmåstävmal
Scrobipalpa pauperella
Kärrtistelssmåstävmal
Scrobipalpa clintoni
Kustsmåstävmal
Scrobipalpa atriplicella
Svart småstävmal