Scopula ornata Prydlig lövmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita vingar med en vågig yttre svart tvärlinje och två otydliga tvärlinjer innanför. Utanför den yttre tvärlinjen finns bruna ovala fläckar och varierande mängd grått.
©
♀+♂
Vingbredd: 21-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium, Mentha, Origanum vulgare, Rumex, Taraxacum, Thymus, Veronica

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Scopula decorata
Blåfläckig lövmätare